Skip to main content
チャトリウムホテル&レジデンス 仕事

ห้องประชุมคณะกรรมการ

ห้องประชุมคณะกรรมการอันโอ่อ่าของเราเป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ที่กำลังมองหาห้องประชุมทำเลตรงใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่กะทัดรัดสะดวกสบายแบบทันสมัย

ห้องนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการใช้จัดการประชุมธุรกิจให้สำเร็จลุล่วง และพนักงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณขณะใช้ห้องประชุม ดังนั้น คุณจึงสามารถจดจ่ออยู่กับการประชุมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ


Boardroom 6

U shape -

Classroom -

Theatre -

Cocktail -

Banquet -


Virtual Link

Boardroom

キャパシティーチャート

ห้องประชุมคณะกรรมการ 6 - - - - - - -
  • 6
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
上に戻る