Skip to main content

ชาเทรียมส่งบุคลากรที่ทำงานทางด้านอาหารและพนักงานบริการเกี่ยวกับอาหารทุกคน ให้เข้ารับอบรมหลักการจัดเตรียมอาหารและการเสิร์ฟอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในโครงการ ServSafe Food Handling Program

ขณะที่โลกเริ่มฟื้นฟูจากวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ชาเทรียมมุ่งให้บริการเหนือระดับแก่แขกที่กลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นย้ำความสำคัญอย่างยิ่งยวดในคำมั่นสัญญาของชาเทรียมไปที่โครงการเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ชาเทรียมได้ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของทุกแผนกให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อไปสู่ “ฐานวิถีชีวิตรูปแบบใหม่” ทั้งนี้ เราได้รับคำปรึกษาจากเหล่าบริษัทและผู้ร่วมธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเราจะสูงล้ำกว่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

หนึ่งในโครงการดังกล่าวที่ชาเทรียมได้ยกให้เป็นอีกหนึ่งในคำมั่นสัญญาของชาเทรียมเมื่อไม่นานมานี้คือ โครงการใหม่เอี่ยมด้านสุขอนามัยการจัดเตรียมอาหาร (Food handling) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร ServSafe ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมภัตตาคารแห่งชาติ (National Restaurant Association) ในสหรัฐอเมริกา การอบรมนี้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ความปลอดภัยทางด้านอาหารขั้นพื้นฐาน สุขอนามัยส่วนบุคคล การปนเปื้อนข้ามและสารก่อภูมิแพ้ เวลาและอุณหภูมิ และข้อสุดท้ายคือ การทำความสะอาดและสุขาภิบาลอาหาร โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องทำการประเมินเพื่อให้ได้ใบรับรองผ่านการอบรม

ในขณะนี้ พนักงานของชาเทรียมมากกว่า 250 คนได้ผ่านการประเมินการอมรมนี้แล้ว เป้าหมายของเรา คือการให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แขกเลือกใช้บริการชาเทรียมเป็นอันดับหนึ่ง

上に戻る