Skip to main content

チャトリウムレジデンスサトーンバンコク-メディアルーム

最新のニュース、特典、お知らせを常時アップデート
Categories

คำมั่นสัญญาของชาเทรียม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ฝ่ายประกันคุณภาพของชาเทรียมมุ่งมั่นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับแขกผู้มีเกียรติของเรา และได้ทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญของชาเทรียมได้ร่วมงานกับเหล่าผู้มีความรู้ด้านสุขอนามัย และยึดแนวทางประจำท้องถิ่นและสากลไว้เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแก่แขกที่กลับมาใช้บริการเรา รวมถึงเหล่าพนักงานของเราด้วย 

ชาเทรียมได้เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานสำคัญด้านสุขภาพอนามัยขึ้นมาอีกขั้น จากการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของชาเทรียม ซึ่งถือเป็นโครงการเพื่อสุขภาพและอนามัยของเราเองโดยมีการร่วมมือกันกับบริษัท Ecolab ผู้ร่วมธุรกิจกับเราทางด้านสุขอนามัย

さらに読む

Get some remarkable deals from Chatrium at the 56th Thai Tiew Thai Fair

Chatrium Hotels and Residences is pleased to offer an incredible selection of great value promotional deals at the upcoming 56th Thai Tiew Thai Fair.  We will be at Booth no. H06 (Corner) and H45 (Corner) in EH103 - EH105 Hall at BITEC Bangna from 3-6 September, 2020 and we would love to see you there so you can take advantage of the exclusive and unbeatable offers we have this year.

さらに読む

ชาเทรียมได้รับประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชาเทรียมโฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากอะเมซิ่งไทยแลนด์ กล่าวคือ ประกาศนียบัตร SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

さらに読む

ชาเทรียมส่งบุคลากรที่ทำงานทางด้านอาหารและพนักงานบริการเกี่ยวกับอาหารทุกคน ให้เข้ารับอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมอาหารและการเสิร์ฟอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในโครงการ ServSafe Food Handling Program

ขณะที่โลกเริ่มฟื้นฟูจากวิกฤติโรคระบายโควิด 19 ชาเทรียมมุ่งให้บริการเหนือระดับแก่แขกที่กลับมาใช้บริการเราอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นความสำคัญอย่างยิ่งยวดในคำมั่นสัญญาของชาเทรียมไปที่โครงการเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
 
ชาเทรียมได้ยกระดับการปฏิบัติงานในทุกแผนกให้เอาใจใส่ต่อแนวทางว่าด้วยการเว้นระยะห่างในสังคมเพื่อไปสู่ “ฐานวิถีชีวิตรูปแบบใหม่” ทั้งนี้ เราได้เข้าขอรับคำปรึกษาจากเหล่าบริษัทและผู้ร่วมธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเราจะสูงล้ำกว่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป
 
หนึ่งในโครงการดังกล่าวที่ชาเทรียมได้ยกให้เป็นอีกหนึ่งในคำมั่นสัญญาของชาเทรียมเมื่อไม่นานมานี้คือ โครงการใหม่เอี่ยมด้านสุขอนามัยการจัดเตรียมอาหาร (Food handling) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร ServSafe ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมภัตตาคารแห่งชาติ (National Restaurant Association) ในสหรัฐอเมริกา การอบรมนี้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ความปลอดภัยทางด้านอาหารขั้นพื้นฐาน สุขอนามัยส่วนบุคคล การปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้ เวลาและอุณหภูมิ และข้อสุดท้ายคือ การทำความสะอาดและสุขาภิบาลอาหาร โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องทำการประเมินเพื่อให้ได้ใบรับรองผ่านการอบรม

ในขณะนี้มีพนักงานของชาเทรียมมากกว่า 250 คนแล้วที่ผ่านการประเมินการอมรมนี้ เป้าหมายของเรา คือการให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แขกเลือกใช้บริการชาเทรียมมาเป็นอันดับหนึ่ง 

さらに読む

未来はここに! チャトリウムアプリをご紹介します。

スマートフォンが日常生活に浸透している今、私たちのチームは、もはや電話だけでは十分ではなく、タッチやテキストでゲストから離れた場所にいるだけでは不十分だと判断しました。私たちは、チャトリウムファミリーのためにチャトリウムアプリを導入しました。

当社の新しいアプリは、チャトリウムのすべての機能を 1 つに統合したもので、ゲストは簡単にチャット、食事、リクエスト、ショッピング、探索を行うことができます。チャトリウムアプリは、到着前リクエスト機能を利用して、ご旅行を開始した瞬間に準備ができています。到着した瞬間に、お出かけ先を選んだり、リムジンやカップルのスパ トリートメントを予約したりすることができます。さらに、特別な日のための特別パッケージもご用意していますので、ご旅行のすべての瞬間に「特別感」を感じていただけます。

チャトリウムアプリでは、リクエストをより柔軟に行うことができるだけでなく、お客様の体験をカスタマイズすることもできます。アプリは 6 つの言語に対応しており、自動翻訳機を使用することで、ご希望の言語でコミュニケーションを取ることができます。もし信用できない場合には、メッセージを送信してください.

システム全体がより効率的になり、目的地周辺のユニークなオファーにアクセスしながら、ターンダウンリクエストや追加のグースダウンピローなど、お客様のご滞在をより特別なものにしてくれる恒例のサービスにアクセスできるようになりました。

今すぐ新しいチャトリウムアプリをダウンロードして、ビジネスやレジャーの移動を快適にする新しい世界に入り、自身にとって重要なことに集中できるようにしましょう。

新しいチャトリウムアプリをダウンロードする: http://onelink.to/hxj7p4 
詳細については、+66 (0) 2307 8888へ電話でお問い合わせください。

さらに読む

ข้อมูลปัจจุบันเรื่องโควิด 19

เราขอขอบคุณจากใจจริงที่คุณให้การสนับสนุน ความภักดี และความเชื่อมั่นต่อมายเทรียณ์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ กลุ่มโรงแรมในเครือชาเทรียม การได้รับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ซึ่งก่อวิกฤติขึ้นทั่วทุกมุมโลก ทำให้เรามุ่งความสำคัญไปที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของคุณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้กระทำไปเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสดังกล่าว

さらに読む

スクンビットではいつも精通しています!

バンコクは世界で最もエキサイティングな都市の1つであり、首都で最高の地区の1つはバンコクで最も高級なエリアの1つであるスクンビットです。

さらに読む

アルブリシアスレストランチャトリウムレジデンスサトーンバンコクの新たなエグゼクティブシェフ、ジョアンと一緒に地中海への旅

チャトリウムレジデンスサトーンバンコクの地中海料理レストランであるアルブリシアスレストランは、ジョアン・タナ・ドット氏が新たに加わり、レストランのエグゼクティブシェフとして、彼独自の独特なスタイルの料理を提供してくれることを嬉しく思います。 (さらに表示…)......

さらに読む

チャトリウムサトーンフェスティブシーズン2019

クリスマスと新年は、世界中で最も楽しい時期です。チャトリウムレジデンスサトーンバンコクでは、この魅力的なシーズンをスタイリッシュにお祝いします。魅惑的なダイニングイベントの1つで、当ホテルのお祭りシーズンに参加し、全ての人にとって特別で思い出深いクリスマスをお過しください。

さらに読む

ジャングルでお祝い–チャトリウムレジデンスサトーンバンコクで新年をお祝いしましょう

2019年12月31日火曜日「渋滞に巻き込まれずに、私たちと一緒に楽しみましょう」チャトリウムレジデンスサトーンバンコクでは、壮大なプールサイドで大晦日をカウントダウンして祝うことができます。今年の新年は、さまざまな屋台、ゲーム、絵画、工芸品、くじ引きなど、子供と大人の両方を対象としたジャングルサファリパーティーのテーマを企画いたしました。

さらに読む

チャトリウムレジデンスサトーンバンコクでクリスマスイブにディナーはいかが?

2019年12月24日火曜日クリスマスは、家族や友人と過ごす時間を大切にしましょう。チャトリウムレジデンスサトーンバンコクで、一年で最も思い出に残る時間を祝うために作られた豪華なメニューで夜をお楽しみください。 (続きを読む)

さらに読む

チャトリウムレジデンスサトーンバンコクのCフィットネス

忙しい生活の中で、運動して心と体を健康に保つ時間を見つけることは非常に重要です。チャトリウムレジデンスサトーンバンコクにある設備の整ったフィットネスセンターで、筋肉を刺激して心拍数を上げ、日々のトレーニングプランを維持しましょう。

さらに読む
プレスコンタクト
電話:Please C&P tel FAX: please C&P
C&P
Categories
プレスリリース
上に戻る