การเดินป่า

นิเซโกะขึ้นชื่อเรื่องชุมชนชนบทที่มีความสวยงาม และมีสถานที่เดินป่าที่เหมาะสมกับนักเดินป่าทุกระดับ และการเดินขึ้นยอดเขาโยเทเป็นกิจกรรมที่ขีดเส้นใต้ความท้าทายให้กับนักเดินป่าที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญทุกคน