กีฬายืนพายเรือ

ทะเลสาบโทยะสวยสงบอยู่ห่างไปจากรีสอร์ตเพียงหนึ่งชั่วโมง น้ำทะเลสาบที่ใสระยิบระยับดั่งคริสตัลในแอ่งภูเขาไฟเก่าแก่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งต่อการออกพายเรือชมความงาม