วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เพื่อการศักการะบูชาทางศาสนาที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากที่สุด เป็นสถานที่แห่งจิตวิญญาณกลางเมืองหลวงที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมเยือน

จุดเด่นหลักของวัดโพธิ์ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ คือพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูซึ่งความยาว 46 เมตร พระพุทธรูปองค์นี้ปกคลุมไปด้วยทองเปลวทั่วทั้งองค์ และมีพระบาทยาวประมาณ 4 เมตรประดับด้วยมุกมงคลโดยแสดงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา

โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปองค์นี้มีความน่าเกรงขามยิ่งนัก นอกจากความประณีตในการแกะสลักลวดลายต่าง ๆ แล้วนั้น พระพุทธไสยาสน์ยังทำขึ้นมาด้วยวัถุดิบอันมีค่า โดยที่บริเวณฝ่าพระบาทประดับด้วยมุกมงคลแสดงรูปมงคลมากกว่า 100 ประการ

ทั้งนี้ วัดโพธิ์ยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะการนวดแผนไทยที่มีมาช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ก่อนที่จะเดินชมความสวยงามของวัดจนทั่ว เราแนะนำให้คุณแวะพักเข้าไปลองนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายสักครู่

2 Sanam Chai Road 10200 Krung Thep Maha Nakhon Thailand

Monday08:00 - 18:30

Tuesday08:00 - 18:30

Wednesday08:00 - 18:30

Thursday08:00 - 18:30

Friday08:00 - 18:30

Saturday08:00 - 18:30

Sunday08:00 - 18:30