วัดราชนัดดารามวรวิหาร (โลหะปราสาท)

โลหะปราสาท หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “metal caltle” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวัดราชนัดดารามวรวิหาร” วัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2389 ภายใต้การปกครองของรัชกาลที่ 3 และได้รับแรงบันดาลใจการสร้างครั้งนี้มาจากวิหารสองแห่งในประเทศอินเดียและศรีลังกา

โลหะปราสาทมีความสูง 36 เมตรโดยมียอดปราสาทที่ทำด้วยโลหะรวมทั้งสิ้น 37 ยอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงหลักคุณธรรม 37 ประการซึ่งไปสู่การตรัสรู้ ยอดที่สูงที่สุดของสถานที่แห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ โลหะปราสาทเป็นเป็นวัดแห่งเดียวที่มีในปัจจุบันนี้ที่มีมากกว่าหนึ่งชั้น และมีผังการก่อสร้างเป็นฐานสี่เหลี่ยม โลหะปราสาทเป็นคำจากภาษาอินเดียที่หมายความถึงสิ่งก่อสร้างฐานสี่เหลี่ยมที่มีหลายชั้น ซึ่งใช้เป็นที่อยู่ของพระ ทั้งนี้ เคยมีการก่อสร้างปราสาทตามแบบดังที่กล่าวมาเพียงสามแห่งเท่านั้น และมีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ โลหะปราสาทในกรุงเทพฯ

คุณสามารถเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมชั้นยอดนี้ได้โดยมีราคาค่าเข้าที่ไม่แพง ตัววัดได้ผ่านการบูรณะแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่คุณเดินสำรวจไประหว่างเสาแต่ละต้นที่วางเรียงกันสร้างเป็นทางเดิน

และด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน โลหะปราสาทจึงได้รับการเสนอชื่อให้องค์กร UNESCO พิจารณาโลหะปราสาทเป็นแหล่งมรดกโลก แม้ว่าตอนนี้ทางวัดยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาตำแหน่งมรดกโลก แต่เห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ควรเข้าชม

2 Maha Chai Road 10200 Krung Thep Maha Nakhon Thailand