Skip to main content

ติดต่อบริการจัดงานประชุมและงานจัดเลี้ยง

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงาน งานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ หรืองานสังสรรค์ส่วนตัว เรามีสถานจัดงานให้เลือกทั้งภายในอาคารและกลางแจ้งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ บอกให้เราทราบถึงรายละเอียดงานของคุณ และเราจะช่วยวางแผนการจัดงานให้คุณด้วยความใส่ในทุกรายละเอียด

สมัครเพื่อใช้งานโปรแกรมสะสมคะแนนของเรา การยืนยันของคุณถือเป็นการยินยอมใหเราบันทึกและใช้งานข้อมูลนี้ในการให้บริการตามคำขอของคุณ หากคุณไม่ยินยอม เราจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ และจะส่งเพียงอีเมลพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อบริการของคุณเท่านั้น
เลือกโรงแรม