CASIA NEW YEAR'S EVE DINNER

ยกระดับวันส่งท้ายปีเก่าของคุณด้วยค่ำคืนพิเศษในงานกาล่าดินเนอร์ที่ห้องอาหาร Casia ด้วยเมนูพิเศษจากฝรั่งเศสและเมดิเตอร์เรเนียนที่ผสมพสานกันอย่างลงตัว เพื่อทำให้ประการณ์มืออาหารเป็นคืนพิเศษสำหรับคุณ 

New Year's Eve Dinner
31 ธันวาคม 2566 
18:00 น.- 22:00 น. 

Make a Reservation

ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม  
2,900 บาท ไวน์แพริ่ง 
3,900 บาท แชมเปญและสปาร์คกลิ้งไวน์ 
1,200 บาท เครื่องดื่มไม่มีแอลกฮออล์ 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาท และยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%