ลิ้มรสไปกับสวรรค์ของอาหารทะเล

สัมผัสประสบการณ์อาหารทะเลด้วยรังสรรค์อาหารทะเลอันน่าหลงใหล ด่วยรสชาติชั้นเลิศพร้อมกับทานแบบไม่จำกัดเวลา

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน

ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 21:30 น.

ที่ห้องอาหารดิเอ็มโพเรีย ชั้น El