TASTE THE WEST

พบกับเมนูอาหารสไตล์แนวตะวันออกกลาง ด้วยรสชาติที่ถูกรังสรรค์ด้วยแบบใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่และเชิญให้คุณได้ลิ้มลองที่ Emporium suite

ชั้น EL

ช่วงเวลาให้บริการ  6:00 น.ถึง 22:00 น.