ย่างกุ้ง, ประเทศพม่า

ย่างกุ้งเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและผังเมืองจากอิทธิพลหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เก่าแก่ และสิ่งก่อสร้างสไตล์โคโลเนียลที่แสดงถึงความเป็นมาในอดีตของที่นี่ ขณะเดียวกันความทันสมัยของโรงแรมต่าง ๆ ในย่างกุ้งก็เพิ่มสัมผัสของยุคสมัยใหม่ด้วย

เมื่อย่างกุ้งได้ขึ้นเป็นเมืองหลวงของพม่า เมืองแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ สวนและทะเลสาปสวยดั่งภาพวาดเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบแก่การมาพักผ่อนแบบธรรมชาติบำบัด และท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามนี้ก็มีสถานที่ที่คุณสามารถไปสักการะบูชาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีประจำท้องถิ่นได้