BREAKFAST BUFFET DELIGHTS

เช้าวันใหม่มาเริ่มต้นวันที่ดีของคุณด้วยมื้ออาหารเช้าในรูปแบบบุฟเฟต์อาหารเช้าแสนอร่อยที่มีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกสรร ได้ที่ห้องอาหาร Emporium Suite

ชั้น EL
ช่วงเวลาให้บริการ: 6:00 น. - 10:00 น.

ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567