FLASH SALE

โรงแรมเอ็มโพเรี่ยมสวีทบายชาเทรียม

แพ็คเกจรวม

  • ห้องพักพร้อมไวไฟฟรี
  • ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงได้สำหรับโปรโมชันนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • การจองขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าง
  • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • รายละเอียดบัตรเครดิตจะต้องใช้เพื่อประกันการจองห้องพัก
  • ราคาจะเป็นไปตามอัตราห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ และไม่รวมค่าบริการ 10% และค่าภาษี 7%

แผนครอบครัว

  • เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี: พักฟรีเมื่อใช้ห้องเดียวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยใช้เตียงที่มีอยู่ อาหารเช้าฟรีก็ต่อเมื่ออัตราที่จองไว้ของการจองนั้นรวมอาหารเช้าแล้ว หากอัตราการจองของการจองนั้นเป็นแบบห้องพักเท่านั้นจะไม่รวมอาหารเช้า
  • เด็กอายุระหว่าง 6 - 11 ปีพักฟรีเมื่อพักร่วมห้องกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยใช้เตียงเสริมฟรี 1 เตียง พวกเขาจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับอาหารเช้าในราคาของผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,600 บาทสุทธิต่อคนต่อคืนเมื่อพักร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีบริการเตียงเสริม 1 เตียงและอาหารเช้าให้ทุกวัน