แม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เป็น แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ หลั่งไหลผ่านใจกลางเมืองด้วยความรุ่งโรจน์ที่ไม่เคยเลือนหาย

แม่น้ำเจ้าพระยามีสายสัมพันธ์แห่งความเป็นเมืองกรุงเทพฯ และความก้าวหน้าของเมืองอย่างแยกกันไม่ได้ แม่น้ำไหลผ่านเกือบทุกเขตของเมืองหลวง ซึ่งไม้เพียงแต่เป็นแม่น้ำที่เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้อุปโภคเพียงเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตั้งอยู่เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้

นอกจากนี้ แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นทางเดินเรือส่งสินค้าที่สัคัญที่สุดในประเทศ และมีบริการขนส่งทางเรือหลายรายใช้เส้นทางนี้เพื่อการคมนาคม เรือหางยาวเป็นเรือที่นิยมใช้ในการขนส่งทางน้ำเพราะเป็นเรือขนข้าว อีกทั้ง คุณยังสามารถเห็นเรือเล็ก และเรือบรรทุกที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย รวมถึงเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือคลองเตย

การล่องเรือชมเมืองถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณจะได้ซึมซับสถานที่สำคัญริมน้ำเจ้าพระยาที่สวยงามเหล่านี้ได้ วัดวาอารามเก่าแก่และสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ปะปนกันกับตึกสูงเสียดฟ้าและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ด้วยแก้วและเหล็ก ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำแห่งนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

Khlong San, Bangkok 10600, Thailand 10600 Bangkok Thailand