วัดสุทัศน์

วัดสุทัศน์ตั้งอยู่ที่ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่มีศิลปะอันงดงาม หลังคาปูด้วยไม้มุงกระเบื้อง บานประตูไม้สักแกะสลักสวยงามปราณีต และเสาชิงช้าแดงตั้งตระหง่านอยู่ตรงทางเข้าวัด

วัดอันงดงามแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีความโดดเด่นมากที่สุดในกรุงเทพฯ นอกจากเสาชิงช้าเด่นสง่าตรงประตูทางเข้าแล้ว วัดสุทัศน์ยังมีโบสถ์อันสวยงามพร้อมหลังคาโบสถ์ที่โดดเด่นไปจากที่อื่น

วัดนี้เป็นหนึ่งในอารามหลวงที่มีระดับมากที่สุดในกรุงเทพฯ วัดสุทัศน์ถือเป็นสถานที่ที่มีความใหญ่และอลังการ

ด้านในของวัดคุณจะได้เห็นนิทานชาดกชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีพระศรีศากยมุนีองค์พระหล่อด้วยโลหะจากสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ด้วย

เสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุด โดยเสาทั้งสองข้างมีความสูงมากกว่า 21 เมตร พร้อมด้วยคานเสาประดับ เสาชิงช้าที่ยืนสง่าอยู่ปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแทนที่เสาอันแรกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2327 เสาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมชม และเป็นบริเวณที่ผู้คนนิยมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากที่สุดด้วย

Kham Khaen, Mancha Khiri District, Khon Kaen 40160, Thailand 40160 Kham Khaen Thailand