อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมหาราช

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อตั้งขึ้นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ระดมเงินเพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างนิทรรศการถาวรเพื่อรำลึกถึงการรณรงค์ของกษัตริย์เพื่อยึดเมืองหลวงเก่าคืนจากพม่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในบริเวณที่พบซากเรือรบโบราณเหล่านี้ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจัดแสดงยังมีความเป็นมาวิวัฒนาการโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี

Nong Bua, Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi 22000, Thailand 22000 Nong Bua Thailand

Monday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Tuesday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Wednesday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Thursday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Friday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Saturday8.30 a.m. – 4.30 p.m.

Sunday8.30 a.m. – 4.30 p.m.