น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกพลิ้วประกอบไปด้วยสายน้ำสองสายที่ไหลมารวมกันไหลผ่านโขดหินและหน้าผาสูงและในที่สุดก็ไหลผ่านหน้าหินเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีน้ำทะเลใส และเนื่องจากน้ำตกพลิ้วมีน้ำไหลตลอดทั้งปีจึงเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิดรวมทั้งปลาพลวงหินที่สวยงามซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาดูพวกมันในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ การเดินทางค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง 14 กิโลเมตร

to Phlio Waterfall Tambon Phliu Thailand

Monday7:00 – 17:00

Tuesday7:00 – 17:00

Wednesday7:00 – 17:00

Thursday7:00 – 17:00

Friday7:00 – 17:00

Saturday7:00 – 17:00

Sunday7:00 – 17:00