โบสถ์คาธอลิก

ในอดีตหอคอยที่มีหลังคาทรงสูงแห่งนี้สามารถเรียกผู้ศรัทธาจากหลายไมล์รอบๆ โบสถ์คาธอลิกจันทบุรีให้มารวมตัวกันได้ สร้างขึ้นในปี 2452 และเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ทางศาสนาในจันทบุรีที่มีอย่างช้านานได้

โครงสร้างดั้งเดิมของโบสถ์มีหลังคาสูงซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังคานี้ถูกถอดออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารจะไม่กลายเป็นเป้าหมายง่ายๆ อย่างไรก็ตามยังสามารถพบเห็นองค์ประกอบแบบกอธิคของโบสถ์ดั้งเดิมได้ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

มีรูปปั้นพิเศษภายในอาคารที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของคนในชุมชน ช่างทองและพ่อค้าอัญมณีของชุมชนได้มอบให้แก่คริสตจักรแห่งนี้

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมแล้วผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมิสซาจะได้พบกับบริการเวลาที่จัดแสดงไว้ที่ทางเข้าโบสถ์

ซอย 1 หมู่ 10 22000 ตำบล จันทนิมิต Thailand

Monday13:00 - 15:00

Tuesday13:00 - 15:00

Wednesday13:00 - 15:00

Thursday13:00 - 15:00

Friday13:00 - 15:00

Saturday13:00 - 15:00

Sunday11:00 - 15:00