วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้วที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โดยเป็นที่ประทับและที่ทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้วสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2492 เป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเพื่อคนในท้องถิ่น

ในวัยชราสมเด็จพระราชินีนาถได้โปรดเกล้าฯให้บริจาคพระราชวังและที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นวันนี้วังสวนบ้านแก้วจึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

ผู้เข้าชมทั่วไปสามารถเยี่ยมชมพระราชวังและสำรวจห้องต่างและห้องโถงหลายแห่งและเพลิดเพลินไปกับสวนและฟาร์มที่สวยงามของท่านได้ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ โดยการทำการเกษตรสุขภาพและการศึกษาของชาวจันทบุรี

นอกเหนือจากการทำสวนผักขนาดใหญ่และสวนผลไม้แล้ว ท่านยังดูแลการเลี้ยงไก่เป็ดห่านและวัวประมาณ 100 ตัวและยังมีฟาร์มทดลองที่มีการทดสอบและส่งต่อการทำฟาร์มที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

41 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท Amphoe Mueang Chanthaburi, Chang Wat Chanthaburi 22000, Thailand 22000 Chang Wat Chanthaburi Thailand

Monday08:00 - 17:00

Tuesday08:00 - 17:00

Wednesday08:00 - 17:00

Thursday08:00 - 17:00

Friday08:00 - 17:00

Saturday08:00 - 17:00

Sunday08:00 - 17:00