วัดมังกรบุปผาราม

ในอำเภอเลี่ยม จันทบุรีคือวัดมังกรบุปผารามหรือเล่งฮัวยี่หากคุณต้องการให้ชีวิตของคุณได้รับพรจากเทพเจ้าให้มีความสุขความเจริญวัดมังกรบุปผารามเป็นที่ที่คุณควรไป

วัดสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนและสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าจีนซึ่งสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของรูปปั้นภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ วัดมังกรกมลาวาสยอดนิยมในกรุงเทพฯเป็นวัดพี่น้องของวัดมังกรบุปผาราม วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนและเชื่อกันว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้รับพรความเจริญรุ่งเรือง

Monday06:00 - 14:00

Tuesday06:00 - 14:00

Wednesday06:00 - 14:00

Thursday06:00 - 14:00

Friday06:00 - 14:00

Saturday06:00 - 14:00

Sunday06:00 - 14:00