Skip to main content

วัดมังกรบุปผาราม

ในอำเภอเลี่ยม จันทบุรีคือวัดมังกรบุปผารามหรือเล่งฮัวยี่หากคุณต้องการให้ชีวิตของคุณได้รับพรจากเทพเจ้าให้มีความสุขความเจริญวัดมังกรบุปผารามเป็นที่ที่คุณควรไป

วัดสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนและสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าจีนซึ่งสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของรูปปั้นภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ วัดมังกรกมลาวาสยอดนิยมในกรุงเทพฯเป็นวัดพี่น้องของวัดมังกรบุปผาราม วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนและเชื่อกันว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้รับพรความเจริญรุ่งเรือง

Monday 06:00 - 14:00

Tuesday 06:00 - 14:00

Wednesday 06:00 - 14:00

Thursday 06:00 - 14:00

Friday 06:00 - 14:00

Saturday 06:00 - 14:00

Sunday 06:00 - 14:00

กลับไปด้านบน