วัดพลับ

วัดพลับ (หรือที่เรียกว่าวัดพลับ) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจันทบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่ 2 องค์ซึ่งมีรูปแบบการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ

สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและยังเป็นสถานที่ที่คุณจะได้พบกับภาพทางศาสนาที่น่าสนใจและศาลาไม้แบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการระบุให้เป็นโบราณสถานในประเทศไทย

สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งก่อสร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งในสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “พิธีมุราธาภิเษก” ในช่วงต้นราชวงศ์จักรี พิธีนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเทลงบนพระเศียรของกษัตริย์

Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi, Thailand 22000 Chanthaburi Thailand

Monday08:00 - 17:00

Tuesday08:00 - 17:00

Wednesday08:00 - 17:00

Thursday08:00 - 17:00

Friday08:00 - 17:00

Saturday08:00 - 17:00

Sunday08:00 - 17:00