วัดท้องทั่ว

การผสมผสานองค์ประกอบการออกแบบสไตล์เขมรเข้าด้วยกัน วัดท้องทั่วเป็นวัดที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นของโบราณได้ดีที่สุดโดยให้ความรู้สึกเรียบง่ายราวกับว่าคุณกำลังย้อนไปยังช่วงเวลาที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์

วัดแห่งนี้มีประติมากรรมขอมโบราณจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงทับหลังศิลาจารึกและเสาประตูที่ทำจากหินทรายโดยมีการแกะสลักลวดลายต่างๆ หลังจากสักการะวัดท้องทั่วแล้วคุณสามารถเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีเมืองเพนียดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันโดยมีสิ่งที่เหลืออยู่ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับมรดกอันยาวนานของภูมิภาค

Chanthaburi, Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi 22000, Thailand 22000 Chanthaburi Thailand

Monday08:00 - 17:00

Tuesday08:00 - 17:00

Wednesday08:00 - 17:00

Thursday08:00 - 17:00

Friday08:00 - 17:00

Saturday08:00 - 17:00

Sunday08:00 - 17:00