มีร้านอาหารเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. - 22.00 น.