Skip to main content

โล่รางวัลและรางวัลเกียรติยศ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว

ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรีเป็นผู้ได้รับโล่รางวัลและรางวัลเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องในความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับสูงและได้มีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มต่างๆที่มุ่งหวังที่จะยกระดับชีวิตของคนรอบข้างให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 รับรางวัลทราเวลเลอร์ รีวิว อะวอร์ด (Traveller Review Award) ประจำปี 2019 ด้วยคะแนน 8.4 เต็ม 10 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

นักท่องเที่ยวให้คะแนนจากเอ็กซ์พีเดีย

 

รับประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว จากโครงการอะเมซิ่ง ไทนแลนด์

ของดีเมืองจันท์ประจำปี 2020 (ร้านอาหารสอยดาว)

รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จากทริป แอดไวเซอร์

 รับรางวัลคัสโตเมอร์ รีวิว อะวอร์ด (Customer Review Awards) ประจำปี 2019 จากอโกด้า

ได้รับการแนะนำสำหรับการตรวจสอบในวันหยุดประจำปี 2019

กลับไปด้านบน