เดอะ ริเวอร์

ห้องประชุมเดอะริเวอร์มอบพื้นที่เอนกประสงค์อันกว้างขวางที่สามารถปรับเพื่อรองรับจำนวนแขกที่เข้าใช้ได้หลากหลาย ห้องนี้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานประชุมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่นิยมใช้กันที่สุดในกรุงเทพฯ

พื้นที่ใช้สอยหลักมีขนาด 270 ตารางเมตรซึ่งสามารถรองรับจำนวนแขกได้ถึง 300 ท่าน และยังสามารถแบ่งออกเป็นห้องแยกได้ถึงสามห้อง

ห้องประชุมริเวอร์ที่ 1 และห้องที่ 3 สามารถรองรับแขกได้ถึง 80 ท่าน ส่วนห้องริเวอร์ 2 นั้นสามารถจัดให้สามารถรองรับแขกได้ถึง 70 ท่านด้วยกัน

 


ห้องประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร 40

รูปตัวยู 60

ห้องเรียน 90

โรงละคร 200

ค็อกเทล 300

จัดเลี้ยง 18

 


อีเมล: events.chrb@chatrium.com
โทร: +66 (0) 2307 8888

 

แผนภูมิแสดงความจุ

เดอะ ริเวอร์ 40 - 60 90 200 90 300 180
  • 40
  • -
  • 60
  • 90
  • 200
  • 90
  • 300
  • 180