โรงแรมที่ได้รับ SHA PLUS+ CERTIFIED

โรงแรมชาเทรียม แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยเป็นโรงแรม SHA Plus+ ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัย และความสะอาดตลอดการเข้าพัก

 

เกี่ยวกับ SHA Plus (SHA+)
 

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขรวมเข้ากับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยจากสินค้าและการบริการของประเทศไทย โดยพนักงานในสถานประกอบการในโรงแรม SHA Plus+ จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า ร้อยละ 70

 

ระยะเวลาการเข้าพักในโรงแรม SHA Plus+


ภายใต้การจัดการสำหรับการเดินทางแบบปลอดการกักกัน นักท่องเที่ยวจะต้องพักในโรงแรม SHA Plus+ Hotel เป็นเวลา 1 คืน สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์และเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเครื่องบินจากประเทศที่ "มีความเสี่ยงต่ำ" ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นต้องพักในโรงแรม SHA Plus+ เป็นเวลา 7 คืน