พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าก่อตั้งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตึกที่ตั้งป็นตึกเก่านับศตวรรษที่ได้เพิ่มเติมความโดดเด่นด้วยนิทรรศการผ้าเอาไว้ภายใน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถาบันอนุรักษ์สิ่งทอที่แรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงรับสั่งให้ปรับปรุงตึกแห่งนี้ใหม่ ซึ่งเป็นตึกที่มีความผสาผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสถานที่เก่าแก่ ทว่ามีห้องบรรยาย ห้องสมุด สตูดิโอเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำเทคโนโลยีปัจจุบันอื่น ๆ มากมาย

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวม รักษา และแสดงสิ่งทอจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จากหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชสำนัก

Na Phra Lan Road 10200 Krung Thep Maha Nakhon Thailand

Monday09:00 - 16:30

Tuesday09:00 - 16:30

Wednesday09:00 - 16:30

Thursday09:00 - 16:30

Friday09:00 - 16:30

Saturday09:00 - 16:30

Sunday09:00 - 16:30