Skip to main content
ชาเทรียมเรสซิเดนซ์ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ - หนึ่งห้องนอน

ชาเทรียมเรสซิเดนซ์ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ - รางวัลและเกียรติคุณ

โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้โดยอ้างสิทธิ์ในรางวัลและเกียรติคุณมากมาย บริการของเราเหนือกว่าไม่เพียงแต่ในมุมมองของอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมุมมองของแขกด้วย

รับรางวัลทราเวลเลอร์ รีวิว อะวอร์ดประจำปี 2020 ด้วยคะแนน 9 จาก 10 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

รับรางวัลทราเวลเลอร์ รีวิว อะวอร์ดประจำปี 2020 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

รับรางวัลเลิฟบายเกสต์ประจำปี 2020 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

รับรางวัลไดรับคะแนนจากลูกค้าของเราในปี 2020 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

รับรางวัลเวรีฟายด์เกสต์รีวิวประจำปี 2020 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

รับรางวัลเลิฟบายเกสต์ประจำปี 2019 จากบุ๊คกิ้งดอทคอม

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2019

กลับไปด้านบน