เจดีย์ KABAR AYE

"Kaba Aye" ในภาษาเมียนมาร์แปลว่า "ความสงบสุขของโลก" โดยเจดีย์ Kabar Aye ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจดีย์ที่ทันสมัยกว่าเจดีย์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่มีความสำคัญมาจากการใช้งานของเจดีย์

เจดีย์นี้สร้างขึ้นในปี 1952 และเป็นสถานที่ที่พระเถรานุเถระแห่งโลกทั้งหกเกิดขึ้น สถานที่แห่งนี้มีส่วนสำคัญในชีวิตของชาวเมียนมาร์ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท บรรยากาศที่เจดีย์นั้นให้ความรู้สึกสงบและปลอดโปร่งในขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสำหรับพระสงฆ์และผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วย

เจดีย์หลักสูงตระหง่านสูงเกือบ 36 เมตรล้อมรอบด้วยแท่นทรงกลมที่หนึ่งจะพบห้ามุขที่มีการออกแบบสไตล์ดั้งเดิมและงานฝีมือที่ซับซ้อน นอกเหนือจากอารามแล้วบริเวณเจดีย์ Kabar Aye ยังเป็นที่ตั้งของถ้ำ Maha Pasana และพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะอีกด้วย

Kabar Aye Pagoda Road Yangon Myanmar (Burma)

Monday06:00 - 20:00

Tuesday06:00 - 20:00

Wednesday06:00 - 20:00

Thursday06:00 - 20:00

Friday06:00 - 20:00

Saturday06:00 - 20:00

Sunday06:00 - 20:00