พระบรมมหาราชวัง

ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองกรุงเทพฯ ที่สวยงามและน่าหลงใหลมากที่สุด พระบรมมหาราชวังแห่งนี้มีความงดงามและยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ผู้เยี่ยมชมจะหลงใหลไปกับความวิเศษและสวยงามอลังการของสถานที่อันเลื่องชื่อแห่งนี้

พระบรมมหาราชวังแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2243 และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวกล่าวขานถึงมากที่สุด สถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักของราชวงศ์ไทยมานานกว่าศตวรรษครึ่ง และเคยเป็นฐานอำนาจในการบริกหารประเทศมาก่อน

ภายในพระบรมมหาราชวัง คุณจะได้พบวัดพระแก้วซึ่งเป็นชื่อเรียกของ วัดพระศรีรัตนศาสดารามอันงดงาม อารามหลวงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับยกย่องให้เป็นวัดที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทย

ทั้งนี้ ห้องโถงของพระบรมมหาราชวังก็มีสถาปัตยกรรมที่วิเศษงามตามากด้วยเช่นกัน ในปัจจุบัน ได้มีการใช้ห้องโถงเหล่านี้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมในพระราชสำนักต่าง ๆ เช่น พิธีราชาภิเษก ผู้เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังสามารถเข้าชมห้องโถงได้ ซึ่งก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปด้วยเช่นกัน

Na Phra Lan Road 10200 Krung Thep Maha Nakhon Thailand

Monday08:30 - 15:30

Tuesday08:30 - 15:30

Wednesday08:30 - 15:30

Thursday08:30 - 15:30

Friday08:30 - 15:30

Saturday08:30 - 15:30

Sunday08:30 - 15:30