ชาเทรียมได้รับประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชาเทรียมโฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากอะเมซิ่งไทยแลนด์ กล่าวคือ ประกาศนียบัตร SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

จากการที่เราได้นำแนวทางและหลักปฏิบัติตามสุขอนามัยจาก “คำมั่นสัญญาของชาเทรียม” มาใช้ ประกาศนียบัตรนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วว่า โรงแรมและเรสซิเดนซ์ของชาเทรียมทั้งหมดกำลังปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อประกันความมั่นใจว่าแขกและพนักงานของเราจะมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ดี และเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรได้นำมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เคร่งครัดมาใช้ในโรงแรมและรีสอร์ตทุกแห่งของเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมสาธารณะและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ พร้อมกันนำเสนอรางวัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากอะเมซิ่งไทยแลนด์ กล่าวคือ ประกาศนียบัตร SHA เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ

โครงการนี้เกิดขึ้นโดย ททท. ตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ให้เบาบางลง และเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร SHA ของอะเมซิ่งไทยแลนด์เป็นการเตรียมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมกลับมาอีกครั้งหลังวิกฤติ โควิด 19

ททท. ร่วมทำโครงการใบประกาศนียบัตร SHA ของอะเมซิ่งไทยแลนด์ด้วยกันกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะกรรมการด้านการค้าแห่งประเทสไทย สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมสปาไทย สมาคมเรือไทย และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าประกาศนียบัตรใหม่นี้จะใช้มาตรฐานสูงที่สุด และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการประเมินและวิธีวิทยาของการประเมินสถานประกอบการและการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตร SHA ของอะเมซิ่งไทยแลนด์ โดยครอบคลุมไปถึงด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

•    สถานประกอบการและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
•    ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะเป็นไปตามแผนพัฒนา หรือขั้นตอนการทำงานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็รักษาวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเอาไว้ด้วย
•    สุขาภิบาลและสุขอนามัยในสถานประกอบการและบริการด้านการท่องเที่ยว
•    ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความปลอดภัยของการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของการขนส่ง รวมถึงรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางสาธารณะ และสายการบินด้วย
•    ความมั่นใจในบุคลากรในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ผู้จัดการทั่วไปในเครือชาเทรียม คุณเรเน่ บาล์มเมอร์ กล่าวว่า “พวกเราทุกคนที่ชาเทรียมมีความยินดีที่ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากอะเมซิ่งไทยแลนด์ครั้งนี้: ประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA) ประกาศนียบัตรนี้ พร้อมกับคำมั่นสัญญาของชาเทรียมที่เราได้แจ้งไว้แล้ว เป็นการนำพาความสงบในจิตใจกลับคืนสู่ทุกคนที่เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ตของชาเทรียม สุขภาพและความปลอดภัยของคุณจะได้รับการดูแลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ผมขอขอบคุณทีมงานของเราทุกคนที่ทำงานหนักและอุทิศน์ตนให้กับงานอย่างสุดความสามารถ และผมขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จครั้งสำคัญนี้กับทุกคนด้วยเช่นกัน!”