Skip to main content

วัดอรุณ

วัดอรุณ เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชมความงดงามและวัฒนธรรมที่สวยงามในกรุงเทพมหานคร.

วัดอรุณเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในวัดที่แสนสวยงามวัดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยมีชื่อเต็มอีกชื่อหนึ่งว่า วัดอรุณราชวนาราม ราชวรมหาวิหาร ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเขมร โดยมีความสูงถึง 82 เมตร และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตอีกด้วย

วัดอรุณตั้งอยู่ตรงข้ามบริเวณวัดโพธิ์ ที่ซึ่งไม่ได้มีความสวยงามเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น แต่ยังมีวิวที่สวยงามในช่วงพระอาทิตย์ตกอีกด้วย เหมาะแก่การล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมบรรยากาศที่แสนสวยงามริมฝั่งแม่น้ำได้จนถึงเวลาค่ำคืนเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟจากริมสองฝั่งแม่น้ำอีกด้วย

วัดโพธิ์ หรือ พระบรมมหาราชวัง

158 Thanon Wang Doem 10600 Krung Thep Maha Nakhon Thailand

+66 2 891 2185

กลับไปด้านบน