วัดโพธิ์แมนคุณาราม

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 323 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวัดจีนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยอาจารย์ใหญ่ชาวจีนผู้ต่อมาได้กลายเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด วัดที่สวยงามแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างศิลปะแบบไทยจีนและทิเบตในศิลปะพุทธศาสนา บริเวณวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า สถานที่ตั้งของวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า 12 ไร่ และการก่อสร้างวัดแห่งนี้แล้วเสร็จด้วยงบประมาณทั้งหมดประมาณ 30 ล้านบาท

323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 10120 กรุงเทพมหานคร Thailand