Albricias餐厅

直接预订特惠

曼谷酒店直接预订优惠

察殿曼谷河畔酒店外观

察殿酒店和公寓

•    直接预订享受300泰铢或10美金优惠 
•    察殿会员积分享受额外10%奖励
•    室内免费无线网络
•    餐饮享受八五折优惠
•    洗衣除干洗外享受七五折优惠
•    客房视情况可升级
•    餐饮折扣仅限优惠门店
•    快洗服务不享受与会折扣
 
*条款和条件